Spejarscout

Spejarscouterna är 12-15 år gamla. Man blir spejarscout när man börjar åk 6 i skolan. Spejarscouterna hör till patruller med 4-12 andra spejarscouter och har patrullmöten varje vecka. Under en termin gör patrullen aktiviteter som anknyter till ett visst tema (t.ex. kreativitet eller lägerliv). Patrulledaren är en explorerscout (15-17 år) och varje patrull har också en lots som kan hjälpa patrulledaren ibland att fixa lite häftigare program. Spejarscouternas program är ofta tufft och lite annorlunda - till exempel klättring, livräddning och filmkväll. De deltar också i kårens hajker, förläggningar och läger, och kan också ordna helt egna spejarhajker eller delta i FiSScs evenemang riktade till spejarscouter.