Kontakta oss

Kårlokalen Winden
Södra Heikelvägen 5,
02700 GRANKULLA
(v.g. ingen post)

Ifall du vill skicka post åt oss ska du skicka det till

Grankulla Scoutkår/Emil Vasara
Vindängen 1 A 16
02100 Esbo

Kontonummer: FI6640552920038090

E-postadresser: fornamn.efternamn@grankullascoutkar.fi


Vem ska jag kontakta?

 • Adressändringar och ärenden som gäller medlemsregistret Kuksa: 
  Kårsekreterare Emil Vasara, emil.vasara@grankullascoutkar.fi
   
 • Ärenden som gäller gruppmöten:
  Gruppledarna (se kontaktuppgifter i fliken till vänster)
   
 • Information ett evenemang:
  Evenemangsarrangören
   
 • Frågor om understöd eller medlemsavgifter:
  Kårekonom Jannica Savander, jannica.savander@grankullascoutkar.fi
   
 • Ifall du vill börja scouterna: 
  Kårsekreterare Emil Vasara, emil.vasara@grankullascoutkar.fi
   
 • Övriga frågor:
  Kåsrsekreterare Emil Vasara, emil.vasara@grankullascoutkar.fi

Feedback

Lämna feedback lätt genom att fylla i vårt formulär!