På gång i kåren

Se "start"

 

 

FiSSc-evenemang

Kolla händelsekalendern på scout.fi och fråga Anna (anna.hasselblatt@grankullascoutkar.fi) ifall du vill anmäla dig eller bara fråga något.